Csoportos Tervezett Szenzomotoros Tréning

A tréning alapjául itt is a gyermek állapotának felmérése szolgál. Azok a gyerekek kerülnek csoportba, akik kisebb elmaradást mutatnak a vizsgálatban az életkorukhoz képest. De a csoportban folyó munkának az is feltétele, hogy a gyermek együttműködő, irányítható legyen.

A csoportok kialakításánál nagyon fontos, hogy a gyermekek homogén csoportot alkossanak, tehát a hasonló problémával küzdő, hasonló tüneteket mutató gyermekek kerüljenek egy csoportba. Ebben az esetben lehet a tornát a lehető leghatékonyabbra tervezni, hogy minden gyerek azt csinálja, amire szüksége van.

 

A fejlesztés főbb jellemzői:

  • Különböző tréningtípusok váltják egymást a fejlesztés során, melyek által a gyerekek más eszközökkel, más berendezéssel, más feladattal találkoznak. Ezáltal rengeteg mozgásmintát sajátítanak el.
  • Egy tréningtípust több alkalommal ismételünk, ezzel biztosítjuk a megfelelő inger mennyiségét, valamint, hogy a mozgásanyag rögzüljön, de ez magával hozza azt is, hogy javul a gyermek hosszú távú memóriája is, hiszen a gyermekek a második alkalommal már emlékeznek, hogy ezt már csinálták, a rákövetkező alkalommal pedig már arra is emlékeznek, hogy mit kellett csinálni.
  • A gyermekeknek a foglalkozás alatt meg kell jegyezniük, hogy melyik feladat után mi következik, ezáltal fejlődik a szerialitási készségük (sorrendiség). Ez kihat a mindennapi tevékenységszervezésükre is. Ott is arra van szükség, hogy tudja, mi után mi következik.
  • A tréning során különböző eszközöket használunk, hogy a gyermekek élvezzék a tornát, ne legyen számukra unalmas, olyan játékokkal is találkozzanak, amit otthon nincs lehetőségük kipróbálni (pl. gogo-roller, gördeszka, lépőkő).
  • A gyermekek fejlődésének függvényében fokozatosan nehezednek a feladatok.
  • Maximum 6 fő jár egy csoportba, hogy biztosítva legyen a gyermekekre történő odafigyelés.